ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ ซากะ ฮากาตะ

จำนวนการเข้าขม 12 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ ซากะ ฮากาตะ - บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
รหัสทัวร์
007-8086
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • หมู่บ้านยูฟุอิน -  บ่อทะเลเดือด 
  • ลานสกีหิมะ - ฟุกุโอกะ 
  • วัดนันโซอิน - ศาลเจ้าคุชิดะ - กันดั้มพาร์ค

แผนการเดินทาง

21.30   นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

00.30    ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ810

07.55    เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทำนายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส  ชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ และในบริเวณด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง “อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทำจากถั่งแดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วนำไปปิ้ง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้  นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน้ำพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอินหมู่บ้านยูฟูอินประกอบไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก Handmade น่ารักๆ มากมาย โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินได้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนและยังมีขนมขึ้นชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) อาหารยอดนิยมที่เดินกินแก้หิวได้ ข้างในแป้งที่ทอดจนกรอบมีด้านในทำจากมันพันธุ์ดันชาคุบดผสมกับเนื้อวากิวสับ ทอดจนด้านนอกกรอบ แต่ด้านในยังนุ่มเนียนละลายในปาก

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน ท่านจะได้พบกับบ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (Umi Jigoku) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณี

ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มากจนเด็กตัวเล็กๆ สามารถลงไปนั่งได้ ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อน สีฟ้าเหมือนน้ำทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อนี้แม้น้ำจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน้ำแร่ วางจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ให้นำไปละลายน้ำอาบเองที่บ้านได้ สรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้าในบ่อน้ำร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทำให้รู้สึกสบายเท้า และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี จะนั่งแช่นานเท่าใดก็ได้ *รวมค่าเข้าชมบ่อน้ำแร่ 2 บ่อ

นำท่านเดินทางสู่ ยูเมะ ทาวน์ (You Me Town) ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป้า, รองเท้า, ของแต่งบ้าน, ของที่ระลึก, ขนมโมจิ,เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานไปกับ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า 1,500 เยน, ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-35,000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

หมายเหตุ : กรณีลานสกีปิดให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางไปยัง วัดโทโชจิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “นานกาคุซัน(Nangakuzan)” นับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟูกุโอกะ(Fukuoka city)ที่โดดเด่นมากอีกวัดหนึ่งเชียวนะคะ ทั้งการที่เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอน(Shingon)ของภูมิภาคคิวชูและยังเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น

นำท่านเดินไปยัง เมืองฟุกุโอกะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านไปยัง สวนผลไม้ไลออน คะจิตสึเอ็น ซึ่งปลูกสตรอเบอร์รี่ไว้ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ โดยเน้นที่สายพันธุ์แบรนด์ดังในท้องถิ่นอย่าง อะมะโอ (Amou) ไม่รวมค่าเข้าเก็บผลสตรอเบอร์รี่ทานได้ไม่อั้นเป็นเวลา 60 นาที ราคาประมาณ 2,000 เยน

นำท่านชม วัดนันโซอิน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นหรืออาจจะของโลกเลยทีเดียว และยังมีรูปปั้นและพระพุทธรูปอื่นๆอีกเยอะมากๆในวัดนี้ แต่ที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู

นำท่านไปยัง ศาลเจ้าคุชิดะ คือศาลเจ้าเก่าแก่ประจำเมืองฟุกุโอกะ มีอายุมากกว่า 1,200 ปีแล้ว เรื่องที่ขอพรกันที่ศาลเจ้าคุชิดะแห่งนี้ คือเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ และการค้าขาย

นำท่านไปต่อยัง กันดั้มพาร์ค หากใครที่เป็นสาวกกันดั้มแล้วนั้นไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนคลั่งรักกันดั้ม ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LalaPort Fukuoka แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น GUNDAM SIDE-F ที่จัดเต็มกันดั้มรุ่นต่าง ๆ แม้กระทั่งรุ่นลิมิเต็ดหายากไว้ให้ช้อปให้แบบจุก ๆ ตามมาด้วย VS PARK WITH G พื้นที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกันดั้มเน้น ๆ รวมทั้งยังมี Namco บริเวณที่เต็มไปด้วยตู้อาร์เคดพร้อมทั้งตู้เกมส์สุดพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียว แล้วยังมีไฮไลท์เด็ดเป็นหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุดสูงถึง 24.8 เมตรไว้ให้รัวรูปกัน

นำท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน มอลล์ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อกัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องสำอางค์ ของใช้เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยาสามัญประจำบ้านหรือแม้กระทั่งผลไม้สดๆจากไร่ของญี่ปุ่นก็มีจำหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกัน  พิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งเป็นร้านยอดฮิตของคนญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว  

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไม่รวมค่าเดินทาง) ให้ท่านเพลิดเพลินกับอิสระช้อปปิ้งตามแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำการเดินทาง

เช้า   บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX

08.55  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ811

12.35  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
03 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 6628,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 6628,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6629,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6629,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6629,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 6628,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 6625,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 6625,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6627,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 6627,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ม.ค. 67 - 02 ก.พ. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ม.ค. 67 - 04 ก.พ. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.พ. 67 - 07 ก.พ. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.พ. 67 - 08 ก.พ. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ก.พ. 67 - 09 ก.พ. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 6731,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 6731,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 6728,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 6727,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 6725,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 6726,990 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
25,990 บาท
รหัส 007-8086 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ ซากะ ฮากาตะ
ราคาเริ่มต้น 25,990 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=3915

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/007-8086.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา