ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu

จำนวนการเข้าขม 25 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu
รหัสทัวร์
085-9542
วันที่เดินทาง
ก.ย.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ / ศาลเจ้าคามาโดะ - นางาซากิ - Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - พักโรงแรมหุ่นยนต์
 • นางาซากิ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) - Tosu Premium Outlets - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน - ทะเลสาบคิริน - เบปปุ เมืองหลวงออนเซ็น - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
 • เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) - วัดพระนอนนันโชอิน พระพุทธรูปทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ฟุกุโอกะ - แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน/ฮากาตะ - ชิมอาหารย่านยะไต

แผนการเดินทาง

20.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 แถว C สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

00.30 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 810 (ใช้เวลาบิน 5.25 ชั่วโมง) (รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. + ที่นั่งบนเครื่องฯ)  

07.55 น.   ถึงสนามบินฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

คำเตือน : กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ... จากนั้นออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษา ส่วนรูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้าเชื่อกันว่า ถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆ ไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่ง บริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด! ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีถนนคนเดินที่มีร้านรวงขายเต็ม 2 ข้างทาง ที่เด่นๆ ก็จะมี ขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดง (Umegae Mochi) ที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ ถ้ามาถึงแล้วก็ต้องลองชิมกันซักหน่อย จะเป็นแป้งโมจิย่างหอมๆ กรอบนอกนุ่มใน กับอีกที่คือร้าน starbuck ที่ออกแบบมาสวยงาม จนใครๆ ผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกัน

(หมายเหตุ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช่วงปลายตุลาคม-ต้นธันวาคม เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ จึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ-สภาพอากาศ // ในกรณีใบไม้เปลี่ยนสีที่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” ยังไม่เปลี่ยนสี จะขอนำท่านไปชมที่ “ศาลเจ้าคามาโดะ” แทน) ศาลเจ้าคามาโดะ (Kamado Shrine) มีชื่อเต็มๆ คือ “ศาลเจ้าโฮมังงูคามาโดะ” ตั้งอยู่ที่เชิงเขาโฮมัง เมืองดาไซฟุ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 644 ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการขอให้สมหวังในความรัก และให้ท่านได้ตามรอยอนิเมะ “ดาบพิฆาตอสูร” (Kimetsu no Yaiba) ที่เป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นักบวชของที่นี่ ก็สวมใส่ชุดลายตารางหมากรุก ซึ่งคล้ายกับของทันจิโร่อีกด้วย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   เดินทางต่อไปยัง Huis Ten Bosch หรือ หมู่บ้านฮอลแลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) (รวมค่าเข้าชม) เป็นธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1,520,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในเมืองซาเซโบะ จังหวัดนางาซากิ บรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนท่านท่องเที่ยวอยู่ในยุโรป ออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ร้านอาหาร ท่าเรือ สวนดอกไม้ และเครื่องเล่นกว่า 50 ชนิด พร้อมการแสดงต่างๆ บนเวที ฯลฯ  

พิเศษ !! ให้ท่านได้ชมและแชะรูปเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล และเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Kingdom of Light) กว่า 13 ล้านดวง ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายนของทุกปี

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่ในสวนสนุก (มีไกด์แนะนำ)

เย็น   พักค้างคืน ณ โรงแรมหุ่นยนต์ HENNA HOTEL โดยพนักงานต้อนรับเป็นหุ่นยนต์สาวสวย หรือไดโนเสาร์ สามารถพูดได้ 4 ภาษา ได้แก่ ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน และเกาหลี ท่านจะได้สัมผัสวิวัฒนาการใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับหุ่นยนต์ (กรณีโรงแรมเต็มสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมใกล้เคียงในระดับเดียวกัน)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า   ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (Yutoku Inari) เป็นศาลเจ้านิกายชินโตประจำตระกูลนาเบะชิมะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นต่างเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเกี่ยวกับความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย

... ต่อไปยัง โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) แหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดซากะ ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน มีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burberry, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ Tosu Premium Outlets (Cash back ท่านละ 1,000 เยน)

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน ต้นแบบ OTOP ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะ ซึ่งเป็นแหล่งออนเซ็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น มากถึง 4,381 แห่ง หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณมีต้นแบบจาก “Bibury” ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ ชิม-ช้อป-แชะ ร้านขนมของฝาก ของที่ระลึก ตลอดจนงานแฮนด์เมด ฯลฯ บนถนนยูโนสึโบะ เมื่อเดินไปถึงสุดทางย่านร้านค้า จะได้ชมความงามของ ทะเลสาบคิริน (Kirin) โดยมีธรรมชาติและหุบเขาเป็นฉากหลัง ซึ่งน้ำในทะเลสาบมาจากน้ำพุร้อน จึงอุ่นตลอดเวลา ... จนได้เวลาอันควร นำท่านต่อไปยัง เบปปุ (Beppu) เมืองออนเซ็นยอดนิยมของญี่ปุ่นได้ชื่อว่า “เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น”

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ โรงแรม Kamenoi Hotel Beppu หรือเทียบเท่า

ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหนื่อย เชื่อว่าน้ำแร่จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์ และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า   เดินทางชม บ่อนรกทะเลเดือด (Umi jigoku) (รวมค่าเข้าชม) บ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดจากทั้งหมด 8 บ่อ น้ำภายในบ่อจะเป็นสีน้ำเงินโคลบอลต์หรือมีสีคล้ายกับสีของน้ำทะเล (บ่อนี้จึงมีชื่อว่า อุมิ ที่แปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตทำให้มีสีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงทำให้มีควันสีขาวโขมง

... จากนั้นเดินทางสู่ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หรือที่เรียกว่า “วัดพระนอน” เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองซาซากุริ จังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่รู้จักจากพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีขนาดความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร หนัก 300 ตัน แกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง โดยหลายคนเชื่อว่ารูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติ บรรยากาศที่เงียบสงบ ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภ ควรเตรียมเหรียญ 5 เยน ในการทำบุญโยนเหรียญ เป็นวัดที่เคร่งครัดในเรื่องการแต่งกาย ห้ามส่งเสียงดัง และใช้ไม้เซลฟี่ (หากไม่สามารถจองคิวเข้าชม วัดนันโซอิน ได้ จะเปลี่ยนไป วัดโทโชจิ แทน)

หรือ เดินทางไป วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “นานกาคุซัน (Nangakuzan)” เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟูกุโอกะ เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอน (Shingon) ของภูมิภาคคิวชู และยังเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆอีกประการก็ตรงที่มีพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้แกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตร และหนักมากกว่า 30 ตัน ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   เดินทางไปยัง ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของ อาทิ เครื่องสำอาง เซรั่ม โฟมล้างหน้า ยา คอลลาเจน และอาหาร ฯลฯ ... จากนั้นต่อไปยัง ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport มีขนาดใหญ่กว่า Unicorn Gundam ที่โตเกียวและใหญ่กว่า RX93 FF Gundam ที่ Gundam Factory Yokohama เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฟุกุโอกะในปัจจุบัน (หากมีเวลาพอ) ... จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน (Tenjin) หรือ ย่านฮากาตะ (Hakata) เป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบันเทิง อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นตึกต้นไม้ ร้านค้าที่น่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ อย่างย่านยะไต (Yatai) หมายถึง ซุ้มขายอาหารที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่รวมร้านอาหารแบบฉบับท้องถิ่นเอาไว้มากมาย

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ (มีไกด์แนะนำ)

พักค้างคืน ณ โรงแรม TOEI FUKUOKA หรือเทียบเท่า

เช้า   ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ บริการท่านด้วยอาหารแบบ BENTO

08.55 น.   เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 811 (ใช้เวลาบิน 5.40 ชั่วโมง) (รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. + ที่นั่งบนเครื่องฯ)              

12.35 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
30 ก.ย. 66 - 04 ต.ค. 6630,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 6632,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 6633,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 6633,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 6634,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 6634,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 6634,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 6636,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 6633,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 6633,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 6633,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ต.ค. 66 - 01 พ.ย. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 6634,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 6634,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 6638,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 6634,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 6635,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่องฯ 7 กก. และที่นั่งบนเครื่องฯ
 • ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
  - กรณีชนิดของพักที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ ห้อง Twin หรือ ห้อง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็นห้องชนิดที่โรงแรมมีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  - กรณีเป็นห้องพัก 3 ท่าน (Triple Room) ท่านที่ 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกที่นอนตามมาตราการของโรงแรม นั้นๆ
  - กรณีวันที่เข้าพักโรงแรมไม่มีห้องนอน 3 คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดเป็น 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  - วงเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท
  - ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าอาหาร สำหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัติ หรือ อาหารมุสลิม   
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

เงื่อนไขการเดินทาง และ การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  * ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว และ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาอันเกิดเหตุจาการเมือง ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุเต็มเนื่องจากเทศกาล วันหยุดประจำปี หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ ฯลฯ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่ใกล้เคียงและมีมาตรฐานระดับเดียวกัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้จองไม่ถึง 30 ท่าน
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • คำเตือน! กัญชา-กัญชง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากฝ่าฝืนมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้า และ ส่งออกมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

** หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
30,900 บาท
รหัส 085-9542 ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://tour.vontourthailand.com/tour.php?tour_id=1886

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/011/085-9542.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804
โทร 064-979-1464
LINE ID @vontour
อีเมล vontour.thailand@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

ศาลเจ้าดาไซฟุ / ศาลเจ้าคามาโดะ - นางาซากิ - Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - พักโรงแรมหุ่นยนต์ นางาซากิ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) - Tosu Premium Outlets - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน - ทะเลสาบคิริน - เบปปุ เมืองหลวงออนเซ็น - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) - วัดพระนอนนันโชอิน พระพุทธรูปทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ฟุกุโอกะ - แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน/ฮากาตะ - ชิมอาหารย่านยะไต
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา